Arracades en or groc i brillant amb les inicials dels vostres noms

#arracadesorgroc#pendientesoroamarillo#joiespersonalitzades#joyaspersonalizadas#fetama#hechoamano#mataro#maresme#catalunya